MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybos pirmininkas Stasys Lapė.

Mokytojų tarybos sudėtis:

1. Centro administracija: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas, profesinio rengimo skyriaus vedėjas;

2. Mokytojai;

3. Bibliotekos vedėjas, bibliotekininkas;

4. Socialinis pedagogas;

5. Bendrabučio auklėtojas.