MOKINIŲ TARYBA

Mokinių tarybos pirmininkė – Joginta Šimkutė, HK-15 gr. mokinė.

Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotojas – Almantas Kurpeikis, AM-15 gr. mokinys.

Mokinių tarybos nariai – 42 mokiniai.