Tauragės PROFESINIO RENGIMO CENTRas

2018 – 2020 METŲ

STRATEGINIS PLANAS

 

Turinys 

1. Tauragės profesinio rengimo centro pristatymas.

2. Išorės veiksniai.

3. Vidaus aplinkos veiksniai.

4. Stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės.

5. Vizija, misija ir strateginis tikslas.

6. Planinė veikla.

7. Laukiami rezultatai.

Peržiūrėti visą dokumentą...