Paskaita mokytojams

2019 m. kovo 12 d. Centro mokytojai išklausė informatyvią paskaitą, kurią skaitė Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė tema „Naujos prekybos žmonėmis formos Tauragės regione. Kaip apsaugoti galimas aukas?“

Socialinė pedagogė Raimonda Grundulienė